Naučte sa, ako urobiť výpočet rampy jednoduchým spôsobom!

Výpočty v architektúre sú pre študentov často bolesťou hlavy.

Keď hovoríme o výpočte rampy, percento sklonu je základnou informáciou na zaistenie bezpečnosti a dostupnosti používateľov.

Stále máte otázky, ako sa k uvedenému číslu dostať? Neboj sa! V tomto článku vysvetlíme, ako vypočítať sklon rampy, garáže a prístupnej rampy.

Postupujte!

Stále máte otázky týkajúce sa výpočtov v architektúre? Pozri tiež:

  • Typy malty, rozdiely v cemente a ďalšie: naučte sa, ako vypočítať maltu!
  • Ťažkosti s výpočtami? Naučte sa, ako vypočítať štvorcový meter pre podlahy a dlaždice - na príkladoch!
  • Aký je význam miery priepustnosti? Naučte sa, ako počítať a vyberať materiály

Čo je to rampa?

Pred vysvetlením, ako sa robí výpočet rampy, si rýchlo pripomeňme, čo to je a význam tohto prvku v architektúre.

Rampa umožňuje prekonávať fyzické bariéry a navyše uľahčuje prístup na rôzne poschodia v budove.

Tento prvok navyše pomáha mobilite ľudí so zníženou pohyblivosťou, umožňuje okrem iných aktivít aj pohyb automobilov alebo veľkých predmetov.

Výpočet rampy

Vzhľadom na tento kontext je možné vidieť, že výpočet rampy sa môže líšiť podľa typu projektu a potreby používateľa.

Teraz sledujte rôzne typy výpočtu rampy:

Ako vypočítať sklon rampy?

Keď hovoríme o výpočte rampy, jednou z najbežnejších otázok študentov a dokonca aj vyškolených architektov je, ako vypočítať sklon rampy.

Toto opatrenie je možné vyjadriť v percentách. Identifikácia je jednoduchá:

Stačí vydeliť výšku medzery  (h) vzdialenosťou od rampy v horizontálnej rovine (d) . Potom vynásobte 100. Pozrite si zjednodušený výpočet sklonu:

(v / h) x 100 = sklon

To znamená, že ak máme 16 cm medzeru, budeme na dosiahnutie ideálneho sklonu potrebovať rampu v celkovej dĺžke 2m.

Výpočet rampy: príklad

Maximálny sklon rampy je pre chodcov 8,33%.

Využite tiež príležitosť odpovedať na svoje otázky týkajúce sa výpočtu rebríka.

Ako sprístupniť výpočet rampy?

Prístupnosť v architektúre je požiadavkou každého projektu vytvoreného pre verejné priestranstvá.

Podľa ABNT NBR 9050 (Prístup do budov, nábytku, priestorov a mestského vybavenia) sa za rampy považujú povrchy podláh so sklonom najmenej 5%.

Aj keď norma podrobne špecifikuje, ako sprístupniť výpočet rampy, bohužiaľ je stále možné nájsť diela, ktoré tomuto veľmi dôležitému prvku nevenovali osobitnú pozornosť.

Výpočet rampy: Rampa dostupnosti

Malé chyby vo výpočte prístupnej rampy zhoršujú alebo dokonca bránia použitiu.

Napríklad: rampa s veľmi veľkým sklonom vyžaduje väčšie úsilie zo strany používateľa invalidného vozíka, ktorý nemusí byť schopný vyjsť na rampu sám.

V tejto súvislosti je nájazd nerealizovateľný, pretože jeho použitie bude závislé od pomoci tretej strany.

Pozrite si príklady nesprávneho výpočtu rampy:

Výpočet rampy: rampa s nadmerným sklonom a nesprávnou podlahou

Výpočet rampy: rampa s nadmerným sklonom

Výpočet rampy: rampa s nadmerným sklonom

Rampy musia mať sklon podľa údajov v nasledujúcej tabuľke:

Výpočet rampy: prístupný výpočet rampy

V niektorých prípadoch môže byť sklon na danom mieste väčší, napríklad v budovách, ktoré prechádzajú renováciou alebo modernizáciou.

Vo výnimočných situáciách je možné použiť svahy väčšie ako 8,33% až 12,5%, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Výpočet prístupnej rampy: Výpočet prístupnej rampy v prípade renovácie

Čím vyššia je výška, ktorú chcete vyhrať, tým musí byť rampa plynulejšia.

NBR 9050 tiež odporúča, aby architekt pri výpočte rampy definoval odpočívadlo pre každých 50 m rampy, mimo cirkulačnú oblasť, ak má podlaha sklon do 3% alebo každých 30 m pre podlahy 3 % až 5% sklon.

Výpočet rampy musí tiež definovať šírku podľa štandardov ABNT.

Úrovne musia byť široké 1,50 m, aby boli prístupné, s minimálnym povoleným počtom 1,20 m.

Na začiatku a na konci rampy musia byť okrem priľahlej cirkulačnej oblasti zabezpečené úrovne s minimálnym rozmerom 1,50 m, ako aj šírka rampy.

Okrem výpočtu rampy je ďalším opatrením pri vytváraní prístupnej rampy výber materiálov. Musí mať hmatovú podlahu pre zrakovo postihnutých, dvojité zábradlie a protišmykovú podlahu.

Ako vypočítať nájazd na garáž?

Pre definovanie sklonu rampy garáže je výpočet rovnaký ako výpočet vysvetlený na začiatku textu.

Ale v prípade výpočtu rampy garáže sa odporúča venovať pozornosť niektorým detailom.

Prvým je, že odporúčaný sklon rampy garáže je počas rampy 25%.

Nesmieme však zabúdať, že existujú niektoré automobily, ktoré sú nižšie ako iné.

V takom prípade sa na prvých a posledných 2 metroch rampy odporúča použiť sklon až 20%.

Takto nižším autám nehrozí poškriabanie na rampe.

Príklady ramp pre garáže:

Výpočet rampy: Garážová rampa

Výpočet rampy: nájazd garáže

Výpočet rampy: nájazd garáže

výpočet rampy: garážová rampa

Výpočet rampy vyžaduje veľkú starostlivosť a pozornosť, takže zostaňte naladení na všetky požiadavky.

Chcete urobiť svoje 3D projekty ešte realistickejšími? Získajte zadarmo našu Human Scale Kit: